“Puls Ziemi 3” – zeszyt do ćwiczeń i nauki

Publikacja “Puls Ziemi 3”, to zbiór zadań, które powiązane są z tematami, które porusza podręcznik i atlas geograficzny (korelacja). Został stworzony przez Joannę i Stanisława Osika. W zestawie, znajduje się ponad 200 zadań, różnego typu, które pomagają uczniowi w doskonaleniu umiejętności, a także w uporządkowaniu i utrwaleniu posiadanej już wiedzy na temat geografii.

“Puls Ziemi 3” – zeszyt ćwiczeń

Ćwiczenia, poszerzają możliwości w analizie i interpretacji danych, a dzięki mapom, tabelom i wykresów, które dołączone są do podręcznika, łatwiejsze jest zrozumienie procesów i zjawisk tyczących się geografii. Ilustracje i zdjęcia, przedstawione w tym zeszycie, zachęcają do poznawania terenu Polski i samodzielnej ich eksploracji. Zeszyt ćwiczeń, kształci umiejętności, głównie z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej. Część trzecia, jako, że jest to ostatnia część przed egzaminem gimnazjalnym, przygotowana została pod kątem powtórzeń i utrwalenia materiału zdobytego w latach wcześniejszych.

Ćwiczenia są podzielone na:

  • zadania z danymi statystycznymi (praca z wykresami, odczytywanie informacji z diagramów, wykresów),
  • zadania do pracy z mapą (odczytywanie legendy na mapie, rozpoznawanie zjawisk na niej przedstawionych, gromadzenie i analiza danych, zaznaczanie),
  • zadania z fotografiami (praca nad umiejętnością rozpoznawania zjawisk atmosferycznych oraz procesów),
  • zadania z tekstami źródłowymi (pozyskiwanie informacji z tekstów, spostrzegawczość i uwaga).

“Puls Ziemi 3” – przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

“Puls Ziemi 3”, to świetna pomoc dla ucznia, w zakresie nauki geografii, ze względu na ułatwienie zrozumienia zjawisk oraz procesów, które występują na terenach naszego kraju oraz danych statystycznych, które uczą analizy i interpretacji. Ciekawe i zróżnicowane ćwiczenia, to coś, czego potrzebuje każdy uczeń, aby oprócz teorii, lepiej zrozumieć dany materiał i być w stanie użyć zgromadzonej wiedzy, także w praktyce. Dzięki tej publikacji, uczniowie mogą być zainspirowani do dalszej nauki przedmiotu czy wyrażać chęć do zgłębiania treści z zakresu geografii. Umożliwia, łatwe przyswojenie wiedzy, na temat ludności, gospodarki czy środowiska naturalnego. Każdy uczeń, jest w stanie samodzielnie, sprawdzić swoją wiedzę i ocenić jej stan na czas obecny, tak, aby zaplanować dalszą naukę i jak najlepiej przygotować się do egzaminu. Dzięki odpowiedziom, które dołączone są z tyłu publikacji, do każdego zadania, odpowiedź czy wykonaliśmy pracę dobrze, otrzymujemy natychmiastowo. Korelacja podręcznika i zeszytu ćwiczeń, to dogodne połączenie, gwarantujące możliwość opanowania teorii i późniejsze połączenie jej z praktyką.