Misja Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu
"Pozyskiwanie dochodów budżetowych zgodnie z obowiązującym prawem, przy zapewnieniu wysokiej jakości usług uwzględniających potrzeby budżetu państwa, oczekiwania klientów oraz rosnącą świadomość prawnopodatkową społeczeństwa"
Wpłaty należy przekazywać na konto Narodowego Banku Polskiego O/O Kraków
na następujące numery rachunków bankowych:


Lp. Numer rachunku Rodzaj zobowiązania
1. 81 1010 1270 0035 1922 2100 0000
 • podatek dochodowy od osób prawnych
2. 31 1010 1270 0035 1922 2200 0000
 • podatek od towarów i usług,
 • akcyza
3. 78 1010 1270 0035 1922 2300 0000
 • podatek dochodowy od osób fizycznych
4. 72 1010 1270 0035 1922 2700 0000
 • karta podatkowa,
 • podatki zniesione,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych
5. 66 1010 1270 0035 1922 3100 0000
 • grzywny i mandaty

Informujemy, że aktualne numery rachunków bankowych Urzędu na które należy wpłacać podatki są opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. Min. Fin. z 2012 r. poz. 58)


OPŁATA SKARBOWA

Wpłaty należy dokonywać:
 • w kasie Urzędu Skarbowego,
 • osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2,
 • na konto Urzędu Miasta Oświęcim: Bank Spółdzielczy Zator na rachunek 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020
Urząd Skarbowy w Oświęcimiu
ul. Plebańska 2
32-600 Oświęcim

Tel. 33 846 64 40
Fax 33 846 64 41

Korespondencja formalna - składa-
nie pism, wniosków, odwołań itp.:

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Korespondencja niemająca waloru pisma procesowego/urzędowego:

E-mail: us1220@mp.mofnet.gov.pl
Godziny pracy urzędu:
W poniedziałki
od godz: 7:15 do 18:00
Od wtorku do piątku
od godz: 7:15 do 15:15
Punkt kasowy czynny jest:
Od poniedziałku do piątku
od godz: 7:30 do 15:00