Misja Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu
"Pozyskiwanie dochodów budżetowych zgodnie z obowiązującym prawem, przy zapewnieniu wysokiej jakości usług uwzględniających potrzeby budżetu państwa, oczekiwania klientów oraz rosnącą świadomość prawnopodatkową społeczeństwa"
Wpłaty należy przekazywać na następujące numery rachunków bankowych:

Narodowy Bank Polski o/o Kraków:
Lp. Numer rachunku Rodzaj zobowiązania
1. 81 1010 1270 0035 1922 2100 0000
 • Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
2. 31 1010 1270 0035 1922 2200 0000
 • Podatek od towarów i usług (VAT)
3. 78 1010 1270 0035 1922 2300 0000
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
4. 72 1010 1270 0035 1922 2700 0000
 • Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych (np.:grzywny, mandaty, kary porządkowe, opłata komornicza, wyroki sądowe, koszty egzekucyjne)

Narodowy Bank Polski o/o Bydgoszcz:
Lp. Numer rachunku Rodzaj zobowiązania
1. 06 1010 0055 0201 2200 0007 0000
 • Karta podatkowa (KP)
 • Podatek od spadków i darowizn (SD)
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Informujemy, że aktualne numery rachunków bankowych na które należy wpłacać podatki są opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2015r. (Dz. Urz. Min. Fin. z 2015r. Poz. 86) w sprawie wykazów numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązującego od dnia 7 grudnia 2015r.


OPŁATA SKARBOWA

Wpłaty należy dokonywać:
 • w kasie Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu,
 • osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2,
 • na konto Urzędu Miasta Oświęcim: Bank Spółdzielczy w Zatorze:

Lp. Numer rachunku Rodzaj zobowiązania
1. 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020
 • Opłata skarbowa

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu
ul. Plebańska 2
32-600 Oświęcim

Tel. 33 846 64 40
Fax 33 846 64 41

Korespondencja formalna - składa-
nie pism, wniosków, odwołań itp.:

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Korespondencja niemająca waloru pisma procesowego/urzędowego:

E-mail: us1220@mp.mofnet.gov.pl
Godziny pracy urzędu:
W poniedziałki
od godz: 7:15 do 18:00
Od wtorku do piątku
od godz: 7:15 do 15:15
Punkt kasowy czynny jest:
Od poniedziałku do piątku
od godz: 7:30 do 15:00