Misja Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu
"Pozyskiwanie dochodów budżetowych zgodnie z obowiązującym prawem, przy zapewnieniu wysokiej jakości usług uwzględniających potrzeby budżetu państwa, oczekiwania klientów oraz rosnącą świadomość prawnopodatkową społeczeństwa"
Strona 1 z 31 >> następna >>
14.02.2017 Harmonogram przyjmowania zeznań podatkowych w Urzędzie Gminy Kęty
pdf
09.02.2017 W dniu 20 lutego 2017r. godz. 11.00, siedziba Urzędu pok. 20 - szkolenie z cyklu „Wiedza w pigułce” - podstawowe zagadnienia w zakresie ulg i odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 rok
pdf
06.02.2017 W dniu 22 i 23 lutego 2017r. godz. 09.00, siedziba Urzędu pok. 20 – szkolenie nt.: Elektroniczne wysyłanie zeznań podatkowych za 2016 rok
pdf
06.02.2017 W dniu 21 lutego 2017r. godz. 10.00, siedziba Urzędu pok. 20 – szkolenie z cyklu „Wiedza w pigułce” - zmiany w podatku od towarów i usług obowiązujące od 1 stycznia 2017r.
pdf
06.02.2017 W dniu 20 lutego 2017r. godz. 15.00, siedziba Urzędu pok. 20 oraz 21 lutego 2017r. godz. 09.00, siedziba Urzędu pok. 20 – szkolenie na temat: Platforma ePUAP – wysyłanie dokumentów do podmiotu publicznego przez internet z wykorzystaniem profilu zaufanego
pdf
06.02.2017 W dniu 17 lutego 2017r. godz. 12.30, siedziba Urzędu pok. 20 - szkolenie z cyklu „Wiedza w pigułce” - podstawowe zagadnienia z zakresu rejestracji działalności gospodarczej, form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów/dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
pdf
06.02.2017 W dniu 17 lutego 2017r. godz. 11.00, siedziba Urzędu pok. 20 - szkolenie z cyklu „Wiedza w pigułce” - podstawowe zagadnienia w zakresie opodatkowania spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych
pdf
23.01.2017 W dniu 16 lutego 2017r. - szkolenie z cyklu „Wiedza w pigułce” - podstawowe zagadnienia w zakresie możliwości i warunków skorzystania z ulg w zapłacie podatku/zaległości podatkowych dla przedsiębiorców
pdf
23.01.2017 W dniu 15 lutego 2017r. - szkolenie z cyklu „Wiedza w pigułce” - podstawowe zagadnienia w zakresie możliwości i warunków skorzystania z ulg w zapłacie podatku/zaległości podatkowych dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej
pdf
24.11.2016 7 grudnia 2016r. szkolenie z cyklu „Wiedza w pigułce” - podstawowe zagadnienia w zakresie ulg i odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2016
pdf
Strona 1 z 31 >> następna >>
Urząd Skarbowy w Oświęcimiu
ul. Plebańska 2
32-600 Oświęcim

Tel. 33 846 64 40
Fax 33 846 64 41

Korespondencja formalna - składa-
nie pism, wniosków, odwołań itp.:

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Korespondencja niemająca waloru pisma procesowego/urzędowego:

E-mail: us1220@mp.mofnet.gov.pl
Godziny pracy urzędu:
W poniedziałki
od godz: 7:15 do 18:00
Od wtorku do piątku
od godz: 7:15 do 15:15
Punkt kasowy czynny jest:
Od poniedziałku do piątku
od godz: 7:30 do 15:00